Lodging 20 anys

Preguntes Freqüents

És una modalitat de lloguer en què les estades no poden superar els 31 dies. A Espanya, cada municipi té la seva normativa sobre aquest tema i, en el cas de Barcelona, és necessari que l’habitatge tingui llicència d’activitat turística.

El lloguer mensual poden ser estades de mínim 32 dies i màxim 11 mesos, mentre que el lloguer turístic va per dies, fins a un màxim de 31.

Abans de res, ha de tenir una llicència turística. A més, estar completament equipat i moblat, tenir l’equipament de la llar, els electrodomèstics i el mobiliari necessaris per una estada còmoda i segura.

Amb una competència tan alta en aquest sector, és important tenir un habitatge en condicions òptimes. A més, cal destacar a les plataformes digitals amb una bona descripció, fotos d’alta qualitat i vídeos, però també cal atendre comentaris i preguntes de possibles clients. Un cop s’ha llogat, cal controlar les entrades i sortides, gestionar les possibles incidències, resoldre problemes i revisar les ressenyes. La gestió de subministraments, factures i imprevistos, així com la fixació de tarifes segons temporades també se sumen a la llarga llista de tasques que implica mantenir un pis de lloguer turístic per a assegurar-se una bona rotació.

El lloguer temporal és una modalitat d’arrendament destinada a inquilins que busquen un contracte per menys d’un any (màxim 11 mesos) per raons professionals o personals.

Sí, es pot llogar per terminis superiors a 32 dies i fins a un màxim d’11 mesos. És el que a Espanya es coneix com a “lloguer temporal”, “lloguer mensual”, “lloguer de temporada” o “lloguer per mesos”.

Qualsevol propietari pot llogar la seva propietat en lloguer per mesos sense necessitat d’una llicència específica, tal com succeèix en el cas del lloguer turístic, sempre que s’especifiqui al contracte que es tracta d’aquesta modalitat.

Bàsicament la redacció d’un document on quedin reflectits els drets i les obligacions de les parts contractants. En aquest tipus de contractes el més important no és la seva durada, sinó la causa que motiva el lloguer. És a dir, han de quedar molt clares les raons que fan que el client estigui buscant un pis per menys d’un any.

En la seva Declaració de la Renda el propietari de l’habitatge haurà de declarar els ingressos del lloguer temporal com a rendiments de capital immobiliari.

Totes dues modalita­­ts poden generar importants ingressos, però per poder oferir un lloguer vacacional, la vivenda ha de tenir una llicència d’activitat turística. Si no la tens, però vols tenir un lloguer flexible per, per exemple, fer ús personal de la teva propietat a mig termini, el lloguer per mesos és una fórmula que et permetrà disposar de l’immoble en un màxim d’11 mesos.